Kritik not:

Risk katsayısı ve getiri rasyosu iki önemli bölümdür. 

Getiri rasyosu " A / B / C / D " harfleri ile değer alır. Göze alınan zarar miktarının elde edilecek kar miktarına oranıdır. A harifnden D harfine ilerledikçe göze alınan zarar miktarına oranla elde edilecek kar miktarının düşük olduğu anlamına gelir. Bu bir algoritma ile belirlenir ve tercih size kalmıştır.

Risk katsayısı 0 ile 1 aralığında olasılık değeri alır. Bu katsayı dinamiktir ve sürekli kontrol edilmesi faydalı olabilir. Bir stratejinin risk katsayısı 0.00' a yaklaştıkça hedefe ulaşma ihtimali artıyor demektir. Eğer 1 seviyesine yaklaşıyorsa risk artıyor ve zarar kes seviyesine ulaşma ihtimali artıyor anlamına gelir. Bu katsayısı fiyatın hareketlerinden elde edilen bir algoritmaya bağlı olarak üretilir. 

Tanımlamalar:

Devam Eden StratejilerAktif olarak devam eden stratejileri gösterir. Buradaki sıralama öncelik belirtmez! Sıralama en güncel paylaşımı belirtir. Öncelikle tercihleri risk katsayısı bölümü belirler.

Giriş Fiyat Aralığı: Belirtilen üründe strateji gereği alım yapılmaya uygun olunan fiyat aralığının yayınlandığı bölümdür.

Hedef Fiyat: Strateji olarak belirtilen üründe teknik analiz çalışması sonucu hedef olarak görülen fiyattır. 

Zarar Kes Fiyat: Belirtilen üründe strateji gereği ulaşıldığı zaman zarar kes uygulanması gereken fiyattır. Bu fiyat görülürse strateji iptal edilir ve takip listesinden çıkarılır.

Getiri Rasyosu: Paylaşılan strateji de elde edilen getiriye oranla riske edilen zarar miktarı arasındaki rasyodur. Bu rasyo yükseldikçe kar etme ihtimali yükselmez. Bu rasyo yükseldikçe göze alınan zarara oranla edilecek kar oranı kuvvetlenir.

Risk Katsayısı: Bu oran sürekli değişkenlik gösterir ve takip edilmelidir. Yükselmesi ilgili stratejiye ilişkin riskin arttığına işaret eder. 0 ile 1 arasında değerler alır. 1' e yaklaştıkça risk yükseliyordur ve ilgili strateji için zarar kes ihtimalleri artıyordur. 0'a yaklaştıkça ilgili stratejinin hedef fiyatı görme ihtimalleri artıyor demektir. Yakından takip edilmesi ve yorumlanması gereken bir katsayıdır.